Uluslararasi Ticaret Hukuku

Alman Hukukuna ve uluslararası hukuka ilişkin hizmet veren Dr. Özcan & Dr. Saltaş-Özcan Avukatlık Bürosu 2002 yılında Almanya`nin Köln şehrinde kurulmuştur. Tecrübeli ve deneyimli ekibimiz Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde kişilere ve şirketlere hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır.

Ekibimiz, tecrübeli ve uzman avukatlar olarak

 • ticari sözleşmeler hazırlanmasında,
 • müzakere ve iş görüşmelerinizde,
 • şirket kuruluşlarında, devralmalarda,
 • marka ve rekabet haklarınızın savunmasında,
 • tahsilat ve icra takiplerinde,
 • her türlü davalarınızın takibinde,
 • hukuki danışmanlık ve araştırmalarda,
 • yetkili mercilere gerekli başvurularda

sizlere güvenilir ve en hızlı şekilde yardımcı olmaktadır.

Hukuk Büromuz bu bağlamda Almanya‘nin bir çok şehrinde uzman avukat ve mali müşavir ile işbirliği içerisindedir.

Ağırlıklı çalışma alanlarımız başlıca şunlardır:

İş Hukuku

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
 • İş sözleşmelerinin feshi
 • İş Hukuku Davaları
 • İş sözleşmelerinin feshine karşı işe iade davası
 • Deneme süreli iş

Ticaret Hukuku

 • Lisans & Distribütörlük
 • Medya & Eğlence
 • Reklam ve Pazarlama
 • Sigorta
 • Sözleşmeler
 • Taşımacılık
 • Telekomünikasyon

Șirketler Hukuku

 • Hissedarlar Sözleşmesi
 • Devralmalar
 • Doğrudan Yabancı Yatırım
 • Ortak Girişim
 • Hukuki İnceleme

İcra ve İflas Hukuku

 • Şirketler için çek, senet ve icra takipleri
 • Şahıslar adına borçlardan kurtulmak icin şahsi iflas işlemleri
 • Şirketler için iflas başvurusu ve iflasın ertelenmesi

Marka ve Rekabet Hukuku

 • Marka tescili, takibi ve itiraz
 • Faydalı model başvuruları
 • Rekabet davaları
 • Fikri ve Sınaî Mülkiyet

Bankacılık ve Finans Hukuku

 • Kredi sözleşmeleri incelemesi
 • Sermaye piyasası kanunu
 • Holding Hukuku davaları

Kira ve Gayrimenkul Hukuku

 • Kiralama ve Satış Sözleşmeleri
 • İnşaat & Mimarlık
 • İmar Hukuku
 • Kira ve İnşaat Hukuku davaları

Trafik Sigorta Tazminat Mevzuatı

Yabancılar Hukuku

 • İkametgah İzni
 • Çalışma İzni
 • Vize
 • Vatandaşlık
 • ARB 1/80 Ankara Anlaşması

Sağlık Hukuku

Aile ve Miras Hukuku

 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
 • Boşanma sonucu mal paylaşımı, menkul ve gayrimenkullerin kazanımı
 • Nafaka ve tazminat davaları
 • Velayet davaları
 • Almanya mahkemelerince verilmiş boşanma kararlarının Türkiye‘de Tanınması ve Tenfiz işlemlerini takip etmek
 • Miras ve veraset davaları